Úvodní stránka

UTB

Ústav pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Katedra sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

vás zvou
ve dnech 24.-25. 11. 2010

na mezinárodní vědeckou konferenci
4. DNY SOCIÁLNÍ PRÁCE

na téma

Politiky a paradigmata sociální práce
Co jsme zdědili a co s tím uděláme?

SBORNÍK


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií