Účastnický poplatek:

Účastnický poplatek
450,- studenti denní formy studia
450,- studenti kombinované formy studia (v případě, že za ně poplatek nehradí organizace)
900,- odborná a laická veřejnost

Zahraniční účastníci hradí poplatek u prezence v KČ.
Cena zahrnuje polední raut v průběhu prvního dne konference.
Konference je akreditována Českou asociací sester.

Na základě přihlášení (termín pro podání přihlášek do 31. 10. 2010!), Vám bude zaslána faktura. Kopii o zaplacení předložíte u prezence. Konferenční poplatek není možné hradit v hotovosti (mimo zahraniční účastníky konference).

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií