Kontatky

Hlavní organizátor:

Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. – ředitelka ÚPV
vavrova@fhs.utb.cz

Pořádající organizace – ÚPV:

PhDr. Mgr. Ivana Marášková – pedagogický pracovník
maraskova@fhs.utb.cz
+420 576 037 420
Mgr. Radana Kroutilová Nováková, Ph.D. – tajemnice ÚPV
kroutilova@fhs.utb.cz
+420 576 037 416
Petra Cejnarová – asistentka ÚPV
cejnarova@fhs.utb.cz
+420 576 037 417

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií