Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií