OhlasyBudeme rádi, když nám pošlete svůj názor/připomínku k proběhlé konferenci.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií