Organizační tým


Organizační výbor konference:

PhDr. Mgr. Ivana Marášková
Mgr. Radana Kroutilová Nováková, Ph.D.
Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.

Vědecký výbor konference:

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. (SK)
doc. PhDr. Lenka Habujarová-Ilavská, PhD. (SK)
PhD. prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. (CZ)
doc. PhDr. Oldřich Matoušek (CZ)
PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. (CZ)
PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. (CZ)
Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.
Dr. Krzysztof Polak (PL)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií