Registrace

Vyberte prosím formu účasti.

                       
Registrace je uzavřena

Na základě tohoto přihlášení, Vám bude zaslána faktura. Fakturu je nutné uhradit do 7 dnů. Kopii o zaplacení předložíte u prezence. Konferenční poplatek není možné hradit v hotovosti (mimo zahraniční účastníky konference).
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií